Extra | Journaal 3 juni 2024 (2024)

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Geen boodschappen meer doen bij de Centrum Supermarkten. Heren verzekrraars: opletten. “Door de brand uit de brand” loert om de…jun 21, 17:15

 • ericlapas on NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het hom*ohuwelijk?: “hom*ohuwelijk, dit doet me aan het verhaal van een vriend van mij denken, hij had in zijn kenniskring een lesbische…jun 21, 16:38

 • Knoek-koe on Antilliaanse Indiëganger eist erkenning: “Op Curaçao krijg je toch alleen maar erkenning als je opstookt om een stad in brand te steken en om…jun 21, 16:10

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Op de manier waarop jullie nu tekeer gaan tegen deze regering,krijgt Pik nog eens licht de schuld voor de gebroken…jun 21, 14:53

 • Robert Narain on Antilliaanse Indiëganger eist erkenning: “Mijn naam is Robert Narain zoon van Humphrey Narain. Ik vindt dat mijn vader een erkenning of beloning moet krijgen…jun 21, 13:16

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Ben blij dat Pik en MFK in 2019 het nog niet voor het zeggen hadden, en dat iemand anders aan…jun 21, 12:26

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Mijn hemel… Ons aller Brian vindt ineens dat wij “on topic” moeten blijven. Laat uitgerekend hem degene zijn die er…jun 21, 08:29

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: ““Geitenhoedende lolo”… Ja Koe, zo ken ik je wel weer. Maar…. Die Mw van de BBB in jullie kabinet dan……jun 21, 08:23

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Onderwerp van deze topic is niet Rutte of Pik Pisas maar het weer falen van een vliegtuigmaatschappij van Curacao.jun 21, 08:16

 • Knoek-koe on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Mark Rutte, je kunt er wat van vinden of niet. Het is in ieder geval geen geitenhoedende bobololo uit de…jun 21, 06:47

 • Curacao Revisited on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: ““And yet Curaçao Revisited vindt hem ee echte topper.” Mark Rutte is super committed en een werkpaard. Dus eigenlijk het…jun 21, 05:07

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “And yet Curaçao Revisited vindt hem ee echte topper. Nu…. Dit betekent het einde van de NAVO zoals wij die…jun 20, 16:19

 • Tico Martina on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Geef Cesar wat van Cesar is. Als PERSOON heb ik niks tegen Omayra. Als POLITICUS heb ik grote moeite met…jun 20, 04:29

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “@Als NAVO- Bons kan je je nl niet permitteren belangrijke zaken ” te vergeten. Als Nato bons heb je maar…jun 20, 02:46

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “@Als Pik bij de NAVO gaat werken, dan is dat om de toiletten schoon te maken. En om als spion…jun 20, 02:44

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: ““Harde werker, goede fietser, gespierde kuiten dus, en die niet te pas en te onpas het bed induikt”.. Tenminste niet…jun 19, 21:50

 • Curacao Revisited on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: ““Dacht ik het niet: geen hond die natuurlijk hun valse, opportunistische, vergeetachtige, demisionair opperhoofd wil aangen. Geen Europese Nederlanders, en…jun 19, 16:59

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Dacht ik het niet: geen hond die natuurlijk hun valse, opportunistische, vergeetachtige, demisionair opperhoofd wil aangen. Geen Europese Nederlanders, en…jun 19, 16:11

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Just asking for a frèng: (Jaaa… ik weet dat het niets te maken heeft met Jetair, maar dit is ook…jun 19, 11:29

 • Brian S on DH | Ottley to young men: ‘We are becoming our own worst enemy’: “Geen project voor de BLM activisten? Gezien hier het echte probleem zit.jun 19, 10:22

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “@Als je met de wetenschap dat Fokker a tig jaar zelf failliet is gegaan, geen vliegtuigen meer maakt, meer in…jun 19, 03:16

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “@iedereen failliet, en Heerenveen millonair… Curators zullen ook nog flink wat verdienen.jun 19, 03:14

 • Dino on AntilliaansDagblad | CBCS wil de volle mep: “Wanneer wordt deze instantie van het eiland afgetrapt? We zijn beter af zonder deze tent.jun 19, 03:08

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Maar… Zie ik dit nu verkeerd? Als je met de wetenschap dat Fokker a tig jaar zelf failliet is gegaan,…jun 18, 14:43

 • Drechi pa bosnan Tur on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Me dunkt dat de Directie en bestuurders in hun persoonlijk vermogen aangesproken moeten worden bij verwijtbaar handelen. Gewoon tickets blijven…jun 18, 09:13

 • Rene on AntilliaansDagblad | CBCS wil de volle mep: “Schaamteloos, na de Girobank en Ennia gates waarbij CBCS hopeloos gefaald heeft maar niemand daarvoor ter verantwoording is gehouden. CBCS…jun 18, 09:07

 • Curacao Revisited on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: ““Edward Heerenveen strikes again. De Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij ALM, Dutch Caribbean Airline, DCA en Insel Air. en nu Jetair failliet.” iedereen…jun 18, 06:45

 • Brian S on PBC | Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep: “Edward Heerenveen strikes again. De Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij ALM, Dutch Caribbean Airline, DCA en Insel Air. en nu Jetair failliet.jun 18, 05:10

 • vluggertje on Windmolencursus: “..deze ambacht.. ..e fishi aki.. Ik loop inmiddels al krom door een bochel en onbehandelde syfilis. Een jeugdzonde destijds door…jun 17, 14:20

 • Glenda Quirindongo Griffith on Windmolencursus: “Heel goed. Ik heb ook een tuinwindmolen. Bij wie moet ik zijn voor reparatie van de windmolen?tel.no.aub.Is heel goed,dat er…jun 17, 13:58

 • Extra | Journaal 3 juni 2024 (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jamar Nader

  Last Updated:

  Views: 5662

  Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jamar Nader

  Birthday: 1995-02-28

  Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

  Phone: +9958384818317

  Job: IT Representative

  Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

  Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.